Петко Пламенов Илиев - 2 години

14 януари 2013

Петко е на 2 год. и 2 м., роден е с рядък вид хромозомна аномалия - делеция на 13 хромозом. Тази хромозомна аберация е причина за редица физиологични и неврологични увреждания. След като се роди, се наложи да се направят поредица от хирургични операции, тъй като една от диагнозите беше атрезия на анус и ректум. Втората поставена диагноза е Микроцефалия. Неврологичния статус е засегнат. За поддържането на неговата двигателна активност, за подобряването на баланса и координацията, той се нуждае  от провеждането на еждневна рехабилитация и  логопедични терапии, от които зависи неговото психо-емоционално състояние. 

Дарителската сметка на Петко е:
BGN - BG20PRCB92301042517816