Неволно участие в схема за източване на банкови сметки на чуждестранни граждани

08 май 2014

Пред входа на банковия офис непознато лице Ви заговаря и Ви предлага да му посредничите при получаване на валутен превод, нареден от сметка на чуждестранен гражданин. За целта е необходимо да му предоставите номера на банковата си сметката, по която в последствие ще получите съответната сума.  Постъпилите по сметката Ви средства, ще трябва да изтеглите и предоставите на трето лице в брой. След спазване на указанията, ще получите възнаграждение, което ще представлява процент от получената по сметката Ви сума.

Същност на престъпната схема:
През последните няколко години България се превърна в атрактивна дестинация за организирани престъпни групи, които се занимават с кражба на банкови данни и източване на сметки на чуждестранни граждани. По описаната схема се набират лица, които да посредничат при предоставянето на средствата на трето лице, свързано с престъпната група (т.нар. „мулета“). По този начин се скрива самоличността на организатора на престъпната схема. В допълнение използването на различни лица от няколко държави затруднява разследващите органи.

Последици:
В случай, че бъдете въвлечени в подобна схема, ще станете обект на разследване от страна на компетентните органи, като Ви заплашва екстрадиция в държавата на лицето, чийто сметки са източени. Там е възможно да бъдете разследвани и съдени за пране на пари.

Как да се предпазим?
Откритата от Вас банкова сметка е предназначена за извършване на операции, свързани с лични разплащания. В случай, че непознати лица Ви предложат да използвате сметката за извършване на горепосочените трансакции, е препоръчително да откажете и своевременно да информирате служителите в съответния банков офис.

Научете повече за начините за предпазване от измамни схеми.