Източване на средства чрез подправяне на данни за банкови сметки на Ваши контрагенти

04 септември 2013

Описание:
Дейността на дружеството, което управлявате е свързана с внос на стоки от Ваш контрагент в чужбина, с когото имате изградени дългосрочни търговски отношения. Кореспонденцията, която водите с Вашия бизнес партньор се извършва предимно по електронен път. В даден момент той Ви съобщава, че поради започнала проверка/одит на неговата компания, се налага да промени обслужващата си банкова сметка. Възможно е причината за промяната да е свързана с наложен запор по сметката, която Вашият бизнес партньор използва за разплащания със своите контрагенти. В тази връзка той Ви изпраща нова банкова сметка, по която е необходимо да наредите съответната сума за плащане на доставената стока.

Същност на престъпната схема:
В последните години зачестиха случаите, при които се използва компрометиране на бизнес информация с цел измама. Чрез различни способи организирани престъпни групи си осигуряват достъп до електронната кореспонденция, която водите с Вашите бизнес партньори. Целта е получаване на информация относно предстоящите Ви плащания. След като от кореспонденцията е видно, че предстои да се извърши плащане от Ваша страна, лицата създават електронна поща, наподобяваща тази на Вашия контрагент. Обикновено фалшивият адрес се различава с един или няколко символа (буква, цифра, знак) от адреса на Вашия бизнес партньор. Участниците в измамата разчитат, че ще бъдете визуално заблудени от приликата между двата адрес. В полученото съобщение от фалшивата електронна поща се твърди, че поради една или друга причина (например наложена блокировка по сметката или проверка на компанията) е необходимо да наредите средствата към посочената в съобщението новооткрита банкова сметка на Вашия контрагент.

Пример:
Електронният адрес на Вашия контрагент е e-mail@domain.xxx. Съобщението, с което Ви уведомяват относно промяната в номера на сметката е изпратено от адрес e-mail1@domain.xxx или e-mail@domainy.xxx

Последици:
Наредените от Вас средства ще бъдат получени от участник в престъпната група. По този начин Вие ще бъдете ощетени, тъй като извършеното от Вас плащане няма да постъпи по реалната сметка на Вашия контрагент и сумите за доставените стоки все още ще бъдат дължими от Вас. Това от своя страна ще доведе до допълнителни материални загуби, влошаване на отношенията с Вашия бизнес партньор и  компрометиране на изградената от Вас репутация.

Как да се предпазим:
В случай, че получите съобщение за промяна на банковата сметка на Ваш контрагент, сравнете дали електронният адрес на това съобщение отговаря на адреса, с който Вие обичайно водите/сте водили кореспонденцията. В допълнение Ви съветваме да се свържете по телефон или факс с Вашия контрагент за потвърждение на промяната и достоверността на номера на новата банкова сметка.

Научете повече за начините за предпазване от измамни схеми.