Инициатива ПроЗрачно

ПроКредит Банк подема инициативата "Да бъдем ПроЗрачни" през 2005 г. с основна цел да разясни на българския потребител, на разбираем и достъпен език, всички детайли, които трябва да има предвид при вземане на финансови решения. Инициативата на банката е насочена както към частни лица така и към бизнеса.