Други услуги

В допълнение към кредитите, депозитите, банковите карти и плащанията, ПроКредит Банк предлага и други банкови услуги, които значително улесняват банкирането на частните клиенти. Банката издава удостоверения и референции за доказване на финансова стабилност, при кандидатстване за обучение в чужбина, за удостоверяване на наличие и салдо по сметки.

Банковите удостоверения и референции се издават за доказване на финансова стабилност, при кандидатстване за обучение в чужбина, за да удостоверят ползвани банкови кредити и гаранции, салда и обороти по сметки в зависимост от конкретния случай. По желание на клиента, ПроКредит Банк издава удостоверения и референции на български или английски език.

 

За да изготвим Вашето удостоверение или референция:

Във всички наши офиси са на разположение напълно оборудвани денонощни Зони за самообслужванекоито предлагат комплексна, съвременна банкова услуга, съобразена с най-добрите европейски банкови практики. Зоните разполагат с машини, които Ви позволяват да извършвате ежедневните банкови операции като теглене и внасяне на суми в брой, както в български лева, така и в евро, да извършвате плащания в национална и чуждестранна валута, използвайки Интернет банкиране.

 

Зоните са отворени 24 часа, 7 дни в седмицата, като достъпът се осигурява посредством банкова карта.

 

Касови операции в брой на гише могат да бъдат извършвани единствено в следните офиси:

  • София, бул. Тодор Александров 26
  • Пловдив, бул. Мария Луиза 25
  • Варна, ул. Ян Хунияди 31
  • Бургас, бул. Транспортна

 

Валути, с които банката работи в брой на гише: BGN, EUR и USD. Банката не извършва касови операции във валута британски лири (GBP) и швейцарски франкове (CHF).

Такси - съгласно  Tарифата на банката

Банката извършва сделки на гише по обмен на валута с EUR и USD за клиенти на Банката единствено в следните офиси:

 

  • София, бул. Тодор Александров 26
  • Пловдив, бул. Мария Луиза 25
  • Варна, ул. Ян Хунияди 31
  • Бургас, бул. Транспортна


Такси - съгласно  Tарифата на банката

 

Виж още