Дебитна карта VISA Electron payWave

ПроКредит Банк издава международна дебитна карта VISA Electron payWave, която позволява извършване на безконтактни плащания. Visa се приема във всички големи търговски обекти и в повечето супермаркети, бензиностанции и търговски центрове.

 

С дебитната карта VISA Electron payWave Вие правите тегленето на средства и плащанията си в целия свят бързи и надеждни.

Валута BGN или EUR
Срок за издаване 7 работни дни
Срок за експресно издаване 3 работни дни
Валидност на картата 4 години
Лимити и такси съгласно  Тарифата на банката

 

Как можете да платите безконтактно с VISA Electron payWave?

 • На ПОС терминала или на друго видно място в търговския обект потърсете знак за безконтактно плащане
 • След като касиерът въведе сумата на покупката, доближете картата си до указаното със символа място на ПОС терминала;
 • Терминалът издава звукова и светлинна сигнализация и транзакцията е приключена;
 • Ако покупката е на стойност до 25 лева вкл., не се изисква въвеждане на ПИН;
 • Не е необходимо да подписвате бележката от ПОС терминала, независимо на каква стойност е плащането.
 • Безконтактно плащане без въвеждане на ПИН код за суми до 25 лв.;
 • Използвате картата в страната и чужбина;
 • Внасяте без ограничение;
 • Теглите пари в брой от всеки банкомат в страната и чужбина;
 • Без такса, пазарувате стоки и услуги в търговски обекти в страната, в чужбина и в интернет;
 • Разполагате с парите си по всяко време; 
 • Спестявате време, плащайки ток, телефон, вода, интернет, кабелна телевизия, без да се налага да посещавате офис на банката;
 • Получавате и изпращате пари на семейството и партньорите си - без ограничение; 
 • Възможност да заявите подчинена карта на член от семейството Ви към Вашата  сметка;
 • Възможност да ползвате овърдрафт или кредит. 
 • Картите Visa Electron payWave са с чип, който ги защитава от злоупотреба при ползването им.

 

Изберете карта според Вашите нужди! 

 • Разплащателна сметка с Международна дебитна карта Visa Electron payWave в лева и евро. 

Как да заявите дебитна карта Visa Electron? 

Моля, посетете удобен за Вас клон на банката.

Препоръки за сигурност при работа с банковите карти на ПроКредит Банк, на банкомат:  

 • Предпочитайте банкомати, които са в клон на банка; 
 • При въвеждане на Вашия ПИН, закривайте клавиатурата с ръка и не позволявайте на друг да Ви наблюдава; 
 • Не забравяйте картата си в процепа на банкомата; 
 • Ако установите нещо нередно по време на операцията, можете да я откажете чрез натискане на клавиша ОТКАЗ (CANCEL); 
 • Ако извършвате операция в чужбина, обърнете внимание дали на банкомата има логото на , което е поставено и на Вашата карта; 
 • Ако банкоматът задържи Вашата карта, незабавно се свържете с банката - издател или БОРИКА;
 • Телефоните за връзка са посочени на самия банкомат; 
 • Не се доверявайте на лица, които предлагат своята помощ, като Ви карат да повторите операцията, въвеждайки своя ПИН код. 

Препоръки за сигурност при ползване на банковите карти на ПроКредит Банк в Интернет: 

 • Намерете знака . Ако този знак присъства на страницата, това означава, че тя е проверена от Международната картова организация, което я прави относително по-сигурна; 
 • Не извършвайте плащания от компютри с публичен достъп; 
 • Не оставяйте номера на картата и другите си лични данни около компютъра и не ги записвайте в документи, файлове и т.н.;
 • Не предоставяйте личните си данни и тези за Вашата карта на друг, за да избегнете злоупотреби при плащания чрез Интернет; 
 • Не въвеждайте ПИН код - за да се извърши плащане през интернет, не се въвежда ПИН, а CVC код (посочен на гърба на самата карта). 

Препоръки за съхраняване на ПИН код и банкова карта: 

 • ПИН кодът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като чрез него осъществявате достъп до Вашите средства;
 • Никой друг освен Вас не трябва да знае Вашия ПИН код;  
 • Най-добре е да запомните ПИН кода наизуст - не го записвайте или предоставяйте на друго лице; 
 • Не съхранявайте картата и ПИН кода си на едно и също място; 
 • Ако решите да промените ПИН кода си, не използвайте поредни цифри или лесно разгадаеми номера като рождени дати, номера на Вашия телефон, лек автомобил и др. 

Как правилно да съхранявате банковата си карта? 

 • Предпазвайте картата си от механични повреди като огъване, пречупване, надраскване, навлажняване. 

 

ТЕЛЕФОНИ за връзка при проблем с банковата карта

ПроКредит Банк:
   Телефонен център: + 359 (0) 700 170 70 или *7000             
   Отдел Операции, звено Картови разплащания телефон: +359 (02) 813 5261; 813 5262; 813 5727
БОРИКА телефон: +359 (02) 970 26 00; 970 76 23